logo Castle English
česky english
adults english

Rozvrh kurzů:

rozvrh_adults_small


Firemní kurzy

Velké či malé - Jsme schopni poskytnout kurzy ušité na míru jak velkým, tak malým firmám. Vše je závislé na Vašich požadavcích a přáních. Na hodiny můžete docházet do naší školy či si přát výuku ve Vaší firmě.

Složení - Je možné rozdělit zaměstnance Vaší firmy dle jejich jazykové úrovně, jejich požadavků a jejich zaměření a dle toho je uspořádat do jednotlivých skupin. Pro Vaše zaměstnance navrhneme originální, efektivní a profesionální strukturu vyučovacích hodin. Veškeré potřeby týkající se anglického jazyka dokážeme uspokojit.

Účelnost - Zaměříme se na oblast, kterou nejvíce využíváte pro svoji firmu. Nejsou zde však opomíjeny žádné části studia jazyka, tedy konverzace, poslech, čtení, psaný projev, osvojení si gramatiky a osvojení si cizí řeči pro různé situace. Budete mít možnost praktikovat různá obchodní témata jako: prezentace, vyjednávání, obchodní schůzky, telefonování a jiné obchodní scénáře.

Cena:

Uvědomujeme si, že každá firma má individuální požadavky. Kontaktujte nás, abychom Vám nabídli cenu a abychom se dohodli na osobním kontaktu v naší škole či Vaší firmě v čase, který Vám bude vyhovovat.Castle English Language School
© 2012 Castle English | email: info@castle-english.cz | tel: +420 485 101 554