logo Castle English
česky english

Všeobecné podmínky o výuce v Castle English Language School

 

1) Místo výuky

Výuka probíhá v učebnách školy Castle English Language School (Masarykova 741/26, Liberec) nebo na libovolném místě v Liberci. V tomto případě se k ceně výuky připočítává cena za cestování.

 

2) Cena kurzu

V ceně kurzu je zahrnuto:

  • Výuka kvalifikovanými lektory.

  • Veškerý kopírovatelný materiál.

  • Pitný režim a malé občerstvení.

  • Odměny za soutěže.

  • Dětské certifikáty.

V ceně kurzu není zahrnuto:

  • Učebnice a pracovní sešity.

 

3) Způsob platby

Platba měsíční: platí se na začátku či na konci každého kalendářního měsíce. Tento způsob platby platí v případě kurzů One to one. U kurzů skupinových je možná pouze půlroční a roční platba

Platba půlroční: platí se dopředu na celý školní půlrok (září-leden, únor-červen).

Platba roční: platí se dopředu na celý školní rok (září-červen).

V případě pozdějšího nástupu do kurzu platíte jen POMĚRNOU ČÁST ceny kurzu od přihlášení do konce pololetí či školního roku.

Platit lze převodem na účet školy na základě vydané faktury.

Předplacené kurzovné se nevrací, je třeba jej vyčerpat na jazykovou výuku, a to nejpozději do 1 roku od data, kdy bylo zaplaceno. Pokud vyčerpáno nebude, propadá.

Výuka neprobíhá ve státní svátky a školní prázdniny (viz organizace školního roku na našich webových stránkách).

 

4) Omlouvání se a rušení výuky

Individuální výuka:

Smluvenou hodinu lze zrušit či přesunout na jiný termín, a to nejpozději 24 hodin před začátkem výuky. V případě kratšího rušení či nedostavení se Vám bude výuka zaúčtována.

Skupinová výuka:

V případě, že se na výuku nebudete moci dostavit, prosíme Vás, abyste nás informovali telefonicky či písemně (email, SMS).

U předplacených skupinových kurzů se v případě nedostavení na výuku kurzovné nevrací.

 

5) Dětské kurzy

Děti mladší 8 let jsou rodiče povinni přivézt a vyzvednout osobně. Ostatní děti mohou docházet a odcházet sami. Je však zapotřebí písemného souhlasu rodičů.

Lektor za děti před a po výuce nenese žádnou zodpovědnost.

Děti se dostaví na výuku nejdříve 15 minut před začátkem výuky. Ideální je 5 minut před výukou. V případě dřívějšího či pozdního příchodu je škola z bezpečnostích důvodů uzavřena.


Castle English Language School
© 2012 Castle English | email: info@castle-english.cz | tel: +420 485 101 554